#1 - DOBÓR KIMONA / CHOICE OF KIMONO - KARATE / JUDO / BJJ

   DOBÓR KIMONA: JAKIE KIMONO JEST ODPOWIEDNIE DLA MNIE?
Dla osób, które rozpoczynają treningi, wszystkie kimona mogą wyglądać tak samo. Nic bardziej mylnego. Karate, Judo, Jujitsu, Kendo, Aikido - to różne dyscypliny cechujące się różną aktywnością fizyczną. Dlatego też kimono musi być dostosowane do danego rodzaju treningu.
Klasyfikacja kimon odbywa się ze względu na typ plecionki, z jakiej wykonana jest góra kimona.

   CO TO JEST GSM? Waga metra kwadratowego bawełny (w gramach).
   CO TO JEST OZ/FL OZ? Uncja. 1 uncja to 27,5 g bawełny na metr kwadratowy.

   CHOICE OF KIMONO: WHICH IS THE BEST FOR ME?
People who start training martial arts, think that all kimonor are similar. But this is not true. Karate, Judo, Jujitsu, Kendo, Aikido - they are different physical activities. Therefore every kimono must be adapted to every martial art.
Classification of kimonos based on weight of cotton, from which is made keikogi.


   GSM - what is it? Weight of 1 square metre of cotton. "GSM"= Grams per square metre,
   OZ / FL OZ - what is it? Ounce. 1 ounce = 27,5 g cotton per square metre.

   BAWEŁNA PRE-SHRUNK - CO TO TAKIEGO?
To bawełna, która została wstępnie wyprana jeszcze przed uszyciem z niej kimona. To gwarantuje, że kimono nie skurczy się po pierwszym praniu więcej niż o 5%. Ale należy pamiętać o tym, że gwarancja ta dotyczy temperatury prania 40°. Piorąc nasze kimono w temperaturze wyższej, nie tylko nastąpi jego skurczenie ale także stopniowe uszkadzanie i osłabienie włókien bawełny, a to może spowodować podarcie się kimona podczas treningu.
Należy pamiętać o tym, że: ciepło, woda i środki chemiczne osłabiają bawełnę.

   PRE-SHRUNK COTTON - WHAT IS IT?
It is cotton, which has been pre-washed before sewing kimonos from it.  This ensures that the kimono will not shrink after the first wash more than 5%. But keep in mind that this guarantee applies to washing temperature 40 °. By washing our kimono at a higher temperature, not only will contraction but also the progressive weakening and damaging the cotton fiber and that may caused damaging a kimono during training. It should be remembered that: heat, water and chemicals weaken cotton

1. KIMONO FOR JUDO / KIMONO DO JUDO

----> JUDO GI
   Judoga - to strój do ćwiczeń Judo opracowany w Kodokanie.
Niekiedy nazywa się go "keikogi", w innym nazewnictwie Keikogi oznacza tylko 1 z elementów Judogi. Składa się on z 3 elementów: bluzy, spodni oraz pasa. Całość z reguły jest uszyta z bawełny.
BLUZA (keikogi) - uszyta z bawełny-plecionki, tkanej pojedyńczo lub podwójnie. Bawełna tkana pojedyńczo (single-weave) jest lżejsza i cieńsza, a jej gramatura zawiera się w zakresie 300–550 g/m2 (=300-550 gsm). Teoretycznie jest ona mniej wytrzymała, ale jednocześnie lżejsza i bardziej wygodna. Bawełna tkana podwójnie (double-weave) ma gramaturę w zakresie 650–1050 g/m2

Gramatury bawełny: 450/550/580/650/750/950/1050/1150/1250 gsm

----> Jaką gramaturę wybrać?
   Teoretycznie w wielu poradnikach można znaleźć informację, że najlepsze dla początkujących i dzieci są gramatury mniejsze (tzn. do 550) a dla dorosłych gramatury większe (750-1050/1250 gsm). Z doświadczenia jednak wiemy, że TO NIE PRAWDA. Ta zasada pewnie sprawdzi się w Brazylijskim Ju Jitsu natomiast w tradycyjnym Ju Jitsu stosowanie tej zasady nie ma sensu. Dlaczego? W BJJ trening odbywa się głównie "w parterze" i wtedy wysoka masa bawełny nie jest przeszkodą. Zaś w Ju Jitsu, Judo, Karate itp. duży cięzar bluzy utrudnia trening. Dlatego też nie polecamy gramatur 750 i większych do Ju Jitsu, a najlepszym wyborem będą 450 gsm i 550 gsm.

   Długość rękawów: Rękaw keikogi sięga do połowy przedramienia (w Ju Jistu) lub jest nieco dłuższy (w Judo)

----> JUDO GI
   Judogi - it is uniform for Judo, which was created by Jigoro Kano in Kodokan.
Sometimes Judogi is called "keikogi", sometimes "keikogi" means only blouse for Judo. Judo gi containig 3 elements: blouse (keikogi), trousers (zubon) and belt (obi). Whole is made of cotton.
Keikogi made of braided cotton woven singly or double. Cotton woven singly (sigle-weave) is lighter and thinner, and her grammage is in the range 300-550 g/m2 (=300-550 gsm). It is theoretically less durable, but lighter and more comfortable. Cotton woven double (double-weave) has grammage in the range 650–1050 g/m2. 

Basis weights of cotton: 450/550/580/650/750/950/1050/1150/1250 gsm


----> Which gsm is the best?
In many guides You can find information, that for beginners and for children the best are lower gsm (to 550 gsm) and for adults greater weights of cotton. However, from experience we know that's not true. Greater weights are appropriate in Brazilian Jujitsu, but in traditional Ju Jitsu application of this rule does not make sense.
Why? In BJJ training takes place mainly in the position ne waza, therefore, a large weight kimono is not an obstacle. But in Ju Jitsu, Judo or Karate large mass of kimono makes difficult to training. Therefore we don`t recommend weights 750 gsm or higher, the best choice for Ju Jistu and Judo are grammages: 450 and 550 gsm.

Sleeves lenght: sleeve of keikogi reaches to the middle of the forearm (in Ju Jitsu) or 2-3 cm before wirst (in Judo).


----> SPODNIE (zubon) - uszyte z gładkiej bawełny. Ich długość to maksymalnie 5 cm powyżej kostki.

----> TROUSERS (zubon) - are made of smooth cotton. Lenght of trousers: maximum 5 cm above the ankle.2. KIMONO FOR BRAZILIAN JUJITSU / KIMONO DO BRAZYLIJSKIEGO JUJITSU

----> BJJ GI
   Bluza (gi) mniej obszerna od judo gi a rękawy dłuższe. Bawełna, z której wykonana jest bluza to single-weave, double-weave lub gold-weave (plecionka bawełny będąca połączeniem single-weave i double-weave, dzięki czemu jest ona lekka i wytrzymała). Dodatkowo usztywniany kołnierz utrudnia przeciwnikowi wykonanie duszenia lub chwyt.

----> BJJ GI
Blouse (gi) for Brazilian Ju Jitsu is less ample than judo gi and sleeves are longer. It is made from cotton: single-weave, double-weave or gols-weave (it is combination of cotton: single- and double-weave, so it is light and durable). Padded collar makes it difficult opponent from doing suffocation or grip.3. KIMONO FOR KARATE / KIMONO DO KARATE

----> KARATE GI
   Strój do karate jest luźny, by nie ograniczał obszernych ruchów ćwiczącego.
Uszyty z gładniej bawełny szybciej ulega skurczeniu. Gramatura polecana do treningu to 10oz dla dzieci oraz 12 oz dla dorosłych. Są także dostępne 14oz, 16 oz itp., natomiast ich ciężar sprawia, że są one mniej wygodne do ćwiczeń.
Długość spodni: do kostki lub nieco krósze. Rękawy bluzy do połowy przedramienia.

----> KARATE GI
   Kimono for Karate is loose so as not to limit large movements of the practitioner. Made from smooth cotton it may shrink rapidly. Weight recommended for training is 10oz for children and 12oz for adults. They are also available 14oz , 16 oz or heavier, but their weight makes them less comfortable to practice.
Lenght of trousers: to ankle or a little shorter. Jacket sleeves to half forearm.


4. KOLORY KIMON / COLORS OF KIMONOS

----> KOLORY KIMON
W Japonii najpopularniejsze są judogi w kolorze białym, ale akceptowane są także: czarne i ciemnogranatowe (navy blue).

----> COLORS OF KIMONOS
In Japan the the most popular are white kimonos, but are also accepted in two colors: black and navy blue.

5. PASY / BELTS
----> PAS (obi)
   System kolorowych pasów (aby rozróżnić początkujące stopnie wtajemniczenia) wprowadzil Mikonosuke Kawaishi. Ich kolory i odpowiadające im stopnie są różne w róznych sztukach walki, niezmienny pozostaje kolor czarny oznaczający stopnie mistrzowskie (DAN).

DOBÓR PASA
W naszym sklepie kimona są sprzedawane razem z białymi pasami, o długości odpowiadającej rozmiarowi kimona.

Jeśli chcemy kupić sam pas a nie wiemy jaką długość wybrać, wystarczy zmierzyć obwód pasa.

długość pasa    obwód w pasie
220cm    do ok. 55cm
240cm    50-65cm
260cm    60-75cm
280cm    75-95cm
300cm    95-105cm
320cm    100-120cm

----> BELT (obi)
   System of colored belts was introduced by Mikonosuke Kawaishi. Colors of belts and the corresponding degrees are different in different martial arts, but colors: red and black always means master`s degrees (DAN).

WHICH LENGHT OF BELT?In our shop kimonos are sold in set with belt.
When we wat to buy the same belta dn we don`t know which lenght is the best, we enough to measure waist circumference.

lenght of belt    waist circumference
220cm    do ok. 55cm
240cm    50-65cm
260cm    60-75cm
280cm    75-95cm
300cm    95-105cm
320cm    100-120cm


6. PRANIE /WASHING
----> PRANIE
   Bez względu na rodzaj kimona należy pamiętać, że trzy pierwsze prania powinny odbywać się "na zimno", natomiast kolejne w temperaturze maksymalnie 40°. Detergenty używane do prania powinny łagodnie usuwać zabrudzenia, wszelkie wybielacze spowodują uszkodzenie włókien bawełny. Należy także unikać suszenia kimona w suszarce automatycznej, zdecydowanie lepiej jest suszyć kimono na świeżym powietrzu. Nie należy prac pasów! (chyba że jest on w kolorze białym).

----> WASHING   Regardless of the type of kimono, remember that the first three washing, should be "cold", while a further maximum at 40 °. Detergents used for washing should gently remove dirt, any bleach will damage the cotton fibers. Also avoid drying kimonos in the automatic dryer, it is better to dry on a kimono fresh air. Do not work belts! (Unless it is in white).http://ikigaishop.pl/

SHOP ONLINE

https://www.facebook.com/ikigaipoland/  https://twitter.com/ikigaishop  https://plus.google.com/u/0/114633620593528861549?hl=pl  https://www.instagram.com/ikigai_pl/  https://pl.pinterest.com/ikigai7097/  https://www.youtube.com/channel/UCTAoUbo0UySNRQL_-Ly6T0Q  http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4120433Brak komentarzy:

Prześlij komentarz